Λιλιπούπολη

Στη ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ο χώρος μας επιτρέπει να φιλοξενούμε παιδιά ηλικίας από δυόμισι έως έξι χρονών .
Τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους οργανώνονται σε μικρές ομάδες και υποομάδες και έχουν χαρακτηριστικές ονομασίες.

Τα ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ 2,5 χρονών προπρονήπια


Οι ΜΕΛΙΣΣΕΣ 3 χρονών προπρονήπια


Οι ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ 3,5 χρονών προπρονήπια


Οι ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 4 - 5 χρονών προνήπια


Τα ΑΣΤΕΡΙΑ 5 - 6 χρονών νήπια

 

Η φροντίδα, η αγωγή και η εκπαίδευση τους, γίνεται από δύο νηπιαγωγούς ή βρεφονηπιαγωγούς σε κάθε ομάδα. Επιπλέον ειδικευμένες δασκάλες μουσικής και αγγλικών.

Ο χωρισμός των παιδιών σε επιμέρους ομάδες έχει σαν πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια, έχοντας ως κέντρο αναφοράς τους ένα σταθερό πρόσωπο που δεν είναι άλλο από την παιδαγωγό που αναλαμβάνει την κάθε ομάδα. Στο σημείο αυτό θα ήταν σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα παιδιά παρ' ότι έχουν την στενή επαφή με την παιδαγωγό της ομάδας τους σε ημερήσια βάση έρχονται σε επαφή με όλους τους παιδαγωγούς του σχολείου στις βασικές τους λειτουργίες (παιχνίδια- διατροφή- ατομική υγιεινή- μεταφορά των παιδιών με τα σχολικά κ.λ.π.)

Από την άλλη μεριά ο χωρισμός των παιδιών επιτρέπει στις παιδαγωγούς να προσδιορίσουν τις δυνατότητες των παιδιών της ομάδας τους και να οργανώσουν τα προγράμματά τους με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των συγκεκριμένων παιδιών που απαρτίζουν την ομάδα.

Η διεύθυνση του παιδικού σταθμού έχει πλήρη εποπτεία της λειτουργίας του χώρου, άμεση επικοινωνία με όλα τα παιδιά και τους γονείς καθημερινά και υποστηρίζεται γραμματειακά.

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ 71 - 17561 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. 210-9811702, 210-9844190