ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 71  - 17561 Π. ΦΑΛΗΡΟ  ΤΗΛ.  210-9811702, 210-9844190
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ - FAX: 210-9842822

email: lilipoupoli@lilipoupoli.gr